Cel


Do czego służą nasze urządzenia? Projektując piece do wytapiania Goldbrunn, postawiliśmy sobie za cel uzyskanie całkowitej automatyzacji procesu wytapiania, aby ułatwić i optymizować pracę użytkowników: nasze piece do wytapiania wymagają mniejszej ilości obsługi i nadzoru, co pozwala na „zwolnienie” rąk i wykonywanie innych czynności w trakcie wytapiania.
Dzięki temu optymizujemy czas pracy jednocześnie zachowując skuteczność i automatyczną kontrolę.

Łatwość obsługi i konserwacji Ponadto, chcemy produkować urządzenia łatwe w obsłudze. Nasze komorowe piece do wytapiania wymagają niewielu czynności obsługi, a ich konserwacja charakteryzuje się wyjątkową łatwością, co daje użytkownikom możliwość skoncentrowania się na bardziej kreatywnych projektach.

Zdolność adaptacji
Łatwość użytkowania nie oznacza jednak, że piec nie może zostać dostosowany do potrzeb klientów. Dzięki wymiennym komorom piec może być stosowany do obróbki różnych metali. Produkt nasz, jest więc nie tylko skuteczny w produkcji, ale jest też urządzeniem modularnym i zmiennym.