Obróbka metali jest naszą specjalnością i z przyjemnością podzielimy się z Tobą naszą wiedzą w tym zakresie. Poniżej znajdziecie wszystko, co powinniście wiedzieć na temat metali szlachetnych i wytapianiu metali: zostań profesjonalistą dzięki Goldbrunn!


Metale szlachetne: definicja i przykłady

Czym jest metal szlachetny? Metale szlachetne zawdzięczają swoją nazwę temu, że są bardzo odporne na korozję w porównaniu z innymi metalami. Są one mało reakcyjne i nie ulegają utlenianiu w temperaturze pokojowej. Metale szlachetne generalnie nie są atakowane przez kwas solny i są mało wrażliwe na zmiany temperatury.

Cechy te stanowią wyjaśnienie, dlaczego metale szlachetne od zarania dziejów są wykorzystywane do produkcji monet lub biżuterii. Wśród najbardziej znanych, oprócz złota i srebra, znajdziemy metale należące do grupy platyny, której używać rozpoczęto stosunkowo późno, a która rozwinęła się głównie w ciągu ostatnich czterech wieków.

Oprócz metali szlachetnych, wyróżniamy również kategorię metali półszlachetnych, do których należy na przykład miedź. Trzecią kategorię stanowią metale nieszlachetne. Z punktu widzenia fizyki, metale szlachetne ograniczają się do złota, srebra i miedzi. W rzeczywistości, w fizyce, klasyfikacja odnosi się do budowy elektronicznej „w paśmie” atomowym.

Rozkład elektronów w wymienionych wyżej trzech metalach powoduje, że ich atomy charakteryzują się bardzo niską reakcyjnością, co wyjaśnia ich wyjątkowość.